Heliga Kors kyrka

Kyrkan uppfördes under 1100-talet. Ett antal om- och tillbyggnader gjordes fram till slutet 1400-talet. Kyrkan skadades svårt under Nordiska sjuårskriget och den stora ekporten har hack som lär ha tillkommit under Ronneby blodbad 4 september 1564. Heliga Kors kyrka ligger i den äldsta bevarade stadsdelen Bergslagen. Bergslagen var den enda delen av staden som klarade sig undan den stora stadsbranden 1864.

Kyrkans äldsta delar är långhuset och halva korbyggnaden. Dessa delar härrör från den ursprungliga kyrkobyggnaden som var en romansk absidkyrka uppförd under 1100-talets slut. Det byggnadsmaterial som använts är kluven gråsten.

Under 1200-talets första hälft när Ronneby höll på att utvecklas till stad, uppfördes de båda korsarmarna i norr och söder av samma material, men med tegelomfattningar kring muröppningarna. Kyrkan fick en gotisk prägel under 1300-talet när valv slogs i hela kyrkan och koret förlängdes på bekostnad av absiden och blev raktslutande. Vid samma tid byggdes också sakristian.

Det kraftiga tornet i väster uppfördes i tegel under 1400-talets slut. Det är försett med strävpelare i de fyra hörnen och dekorerat med blindnischer. I tornet hänger tre klockor: Storklockan gjuten i Lübeck 1593, mellanklockan från 1675 och lillklockan 1667.(Storklockan och mellanklockan har omgjutits). Omkring 1500 tillkom de båda strävpelarna till stöd för murarna i södra korsarmen. Vapenhuset utanför långhusets gamla sydportal byggdes i slutet av 1700-talet.
Källa: wikipedia.org
kyrkan1 kyrkan2

Bilderna är tagna under olika tillfällen…