Lucka 6 : Paket

Lucka 6 : Paket

lucka6
Se vad som dyker upp i bakgrunden, kan det var ett paket till vår mycket otåliga uggla?